Thuốc diệt ký sinh trùng

 • ĐẶC TRỊ TIÊN MAO TRÙNG VÀ KÝ SINH TRÙNG ĐƯỜNG MÁU

  ĐẶC TRỊ TIÊN MAO TRÙNG VÀ KÝ SINH TRÙNG ĐƯỜNG MÁU

  Tên thuốc: Azidin Thuốc bột pha tiêm SĐK: TWI-X3-56 Công
 • ĐẶC TRỊ SÁN LÁ GAN

  ĐẶC TRỊ SÁN LÁ GAN

  Tên thuốc: Fasiolid Dung dịch tiêm SĐK: TWI-X3-171 Công thức: Thuốc chất
 • THUỐC PHÒNG VÀ ĐIỀU TRỊ CÁC LOẠI GIUN

  THUỐC PHÒNG VÀ ĐIỀU TRỊ CÁC LOẠI GIUN

  Tên thuốc: Levamisol 7,5% Dung dịch tiêm SĐK: TWI-X3-48 Công
 • ĐIỀU TRỊ NỘI NGOẠI KÝ SINH TRÙNG

  ĐIỀU TRỊ NỘI NGOẠI KÝ SINH TRÙNG

  Tên thuốc: Ivermectin 1% Dung dịch tiêm SĐK: TWI-X3-119 Công thức: Trong
 • ĐẶC TRỊ NỘI NGOẠI KÝ SINH TRÙNG

  ĐẶC TRỊ NỘI NGOẠI KÝ SINH TRÙNG

  Thành phần: Ivermectin 0.25% SĐK: TWI-X3-188 Công dụng: Điều trị các