Virus cúm gà lây lan như thế nào ?

Câu hỏi:Virus cúm gà lây lan như thế nào ?

–      Khi gia cầm bị bệnh, virus nhân lên trong đường hô hấp, tiêu hoá, tiết niệu, sinh dục. Sự truyền lây bệnh theo 2 phương thức trực tiếp và gián tiếp.

–      Trực tiếp: do con vật mẫn cảm tiếp xúc với con vật mắc bệnh thông qua các hạt khí dung  trong không khí được bài tiết từ đường hô hấp của con vật mắc bệnh.

–      Gián tiếp: qua phân, thức ăn và nước uống bị nhiễm hoặc qua dụng cụ chăn nuôi, phương tiện vận chuyển, côn trùng …

–      Bệnh chủ yếu truyền ngang (Ví dụ: gà lây sang gà, vịt lây sang gà, gà tây lây sang gà ....), chưa có dấu hiệu chứng minh bệnh có thể truyền dọc (tuy nhiên người ta đã chứng minh trứng gà bệnh có virus).

–      Chim hoang dã có khả năng mang mầm bệnh và gieo rắc mầm bệnh khắp nơi, là nguồn gốc gây ra các trận dịch cúm gà qua các năm.

Các tin cùng chủ đề: